CIĘCIE WODĄ DOWOLNYCH KSZTAŁTÓW
 


Dzięki zastosowaniu technologii Water Jet zapewniamy wysoką jakość cięcia i powtarzalność wymiarów obrabianych detali o grubości do 150 mm oraz dowolność ich kształtu. Tnąc wodą, można uzyskać różnorodne, bardzo skomplikowane kształty.

 
CIĘCIE STRUMIENIEM WODY (Water Jet Cutting)
 
Od kilkunastu lat rozwija się dynamicznie i zdobywa coraz to nowe dziedziny zastosowania technologia cięcia różnych materiałów strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem - "water jet cutting" (WJC). Ta technologia jest niemal idealna do wykonywania skomplikowanych napisów i logo firmowych ze stali, szkła, granitu itp. Strumień wody o średnicy kilku dziesiątych części milimetra można komputerowo prowadzić po dowolnym konturze. W podobny sposób można wycinać np. tzw. puzzle - strumień wody pozostawia szczelinę równą swojej średnicy, a więc zaledwie ułamka milimetra.
 
Technologia cięcia wodą znajduje coraz szersze zastosowanie dzięki temu, że elementy wykonywane są precyzyjnie, z procesem wytwórczym nie wiążą się dodatkowe koszty wyposażenia i narzędzi.
Czas wykonania jest znacznie krótszy od metod tradycyjnych. W wielu przypadkach tylko zastosowanie cięcia wodą daje możliwość wykonania żądanego elementu. Jedyne ograniczenie to płaska powierzchnia materiału poddawanego cięciu oraz fakt, że jest to cięcie na wylot przez całą grubość materiału.

Wykorzystanie tej technologii w produkcji elementów to możliwość wykonywania precyzyjnych części zarówno dowolnym kształcie zarówno seryjnych jak i jednostkowych z różnych rodzajów materiałów. Cięcie wodą daje też wyjątkowe możliwości idealnego łączenia różnych tworzyw dla uzyskania oryginalnego efektu wizualnego i użytecznego.
 
 
Plusy cięcia wodą:
 
Możliwość cięcia twardych materiałów o znacznej grubości, koszt cięcia - niższy od cięcia laserowego w przypadku cięcia elementów o grubości powyżej 4-5 mm, niższy od cięcia i obrabiania metodą tradycyjną, niska temperatura procesu - max 40°C (eliminuje to ryzyko zmian w strukturze materiału, nie przypala krawędzi elementu wycinanego), wysoka jakość krawędzi ciętej wysoka precyzja procesu cięcia, uniwersalność zastosowania, krótki okres realizacji od momentu otrzymania projektu.
   
  Firma WOLSKI specjalizuje się przede wszystkim w cięciu wodą kamienia (granit marmur, piaskowiec itp.), jednakże tniemy również:
  - stal (wszystkie rodzaje blach stalowych),
  - tworzywa sztuczne,
  - ceramikę (płytki podłogowe i płytki ścienne),
  - szkło,
  - metale nieżelazne i ich stopy (aluminium, miedź, mosiądz, brąz),
  - gumę
 
Wymiary robocze elementu (w płaszczyźnie):
maksymalnie: 2×3 m
  Maksymalna dokładność wykonania: +/- 0,5 mm
 
Średnica strumienia wody/wody ze ścierniwem :
0,2-0,5 mm w przypadku cięcia wodą, 0,7-1,5 mm w przypadku cięcia wodą ze ścierniwem (metal, grube szkło)
  Grubość materiału ciętego:
Do 150 mm w przypadku kamieni, do 100 metali oraz 150 mm w przypadku tworzyw sztucznych
  Ilość elementów:
jednostkowe i seryjne
  Materiał:
Kamień - własny (według ustaleń) lub powierzony, Inny - materiał powierzony
 
Czas wykonania usługi:
Do 2 tygodni (w zależności od ilości zamówień), w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wykonania w ciągu 1 dnia
 
Koszt usługi:
Zależy od wymaganej jakości wykończenia poszczególnych krawędzi elementu, grubości elementu, rodzaju materiału. Wysłany do Nas dokument, najlepiej w formacie (AutoCAD) lub każdy inny opisujący element do wycięcia wraz z dodatkowymi informacjami pozwala nam dobrać prędkość cięcia która będzie optymalną kombinacją kosztu i wymaganej jakości.

Koszt cięcia przeliczamy na 1 mb i ustalamy na podstawie kształtu elementu, ilości ewentualnych otworów wewnątrz, rodzaju i grubości materiału oraz indywidualnych wytycznych klienta dotyczących wymaganej jakości krawędzi ciętej elementu. Należy podkreślić, że czas cięcia zależy od jakości cięcia.
W przypadku cięcia znacznej ilości identycznych elementów koszt jednostkowy może być znacznie niższy od cięcia pojedynczego elementu.
 
Charakterystyka:
Krawędzie przecinanych detali w odróżnieniu od obróbki laserowej nie ulegają odbarwieniom, utwardzeniu termicznemu oraz nie zachodzą w nich przemiany strukturalne będące skutkiem oddziaływania cieplnego. Cięcie wodą pozwala wykonać jedną sztukę jak i wielotysięczną serię bez konieczności zakupu dodatkowych i drogich narzędzi a wycięte elementy nie wymagają żadnej dodatkowej obróbki.

Urządzenie Flow Water Jet sterowane jest numerycznie i współpracuje z oprogramowaniem AutoCAD.
 
Przykłady zastosowań
skomplikowane wzory posadzkowe z kamienia naturalnego i ceramiki, znaki firmowe, loga naścienne lub posadzkowe - kompozycje mieszane z kamienia, stali nierdzewnych, mosiądzu itp. meble, elementy wystroju wnętrz wykonywane jako kompozycje łączone z marmuru, granitu, drewna, szkła, stali nierdzewnej i mosiądzu, uszczelki wszelkiego typu z różnych materiałów (również zbrojonych), części maszyn i inne elementy wykonywane ze stali, aluminium, miedzi, mosiądzu.
   
 
Home | Oferta | Kontakt
© Cięcie wodą dowolnych kształtów. Realizacja: Verakom